Pardwa górska / (Lagopus muta)


Wyspy pływające - ptasi raj


Więcej szczegółów na stronie hydrolech.com.pl